Hiển thị các bài đăng có nhãn chuối. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chuối. Hiển thị tất cả bài đăng

chuối giúp tăng cường trí nhớ  • Các th?c ph?m giúp tang trí nh? - BuaXua.vn

    www.buaxua.vn › S?c kh?e - Cu?c s?ng

    Ðây là nh?ng th?c ph?m có công d?ng tang trí nh? hi?u qu?. ... C? c?i d? ch?a h?p ch?t giúp tang cu?ng trí nh? ... Trong 100g chu?i ch?a 1,7mg Serotonin.